Startsidan
Glädje med kunskap
Vad är portfolio?
Vår skolas profil
Personal
Råd
Läxhjälp
Bra telefonnummer
Kalendarium
Prov/inlämningar
Blanketter
Syv
Webmail

  Se den här sidan i utskriftsformat

Friskolan Asken har ny hemsida fr.o.m. hösten 2012 www.friskolanasken.se

Friskolan Asken - en portfolioskola i Strängnäs
Belägen i det natursköna Sundby park; 100 m från Mälarens strand

Adress: Westmans väg 6
              645 51 Strängnäs

Telefon: 0152-128 33

Sjukanmälan: 0152-128 06

E-post: asken@asken.as

Bankgiro: 5621-6971

Vi skapar en positiv, varm och harmonisk miljö där alla elever kan arbeta och koncentrera sig utan stress.

Skolan är kostnadsfri och öppen för alla. den enda urvalsprincipen är det datum Du ställt Ditt barn i kö.